bg image

Intro

Aistikylpy

Moniaistinen työskentely- ja oppimisprosessi erityisryhmille.

Lue lisää

bg image

Etusivu

Aistikylpy on eri aisteja ja taiteenaloja hyödyntävä työskentely- ja oppimisprosessi erityistä tukea tarvitseville nuorille ja muille erityisryhmille.

 

Aistikylpy tukee nuorten kokonaisvaltaista oppimista ja hyvinvointia. Jokaisen erityisosaaminen ja erityistarpeet otetaan huomioon. Aistikylpy suunnitellaan yhdessä perusopetuksesta vastaavien opettajien kanssa ja opetuskokonaisuuden sisällön suunnittelun ja opetuksen toteuttaa Aistikylpytyöryhmä.

 

Oivallustyöpaja opettajille ja ohjaajille
Koska Aistikylpy ei ole työkalupakki, joka sisältää taikaharjoitteet, on olennaista, että moniaistisesta opettamisesta kiinnostuneet kehitysvamma-alan työntekijät voivat osallistua Oivallustyöpajaan kehittääkseen omaa moniaistista osaamistaan. Työpajassa he, ennalta-asettamansa oman oppimistavoitteen ja arjen käytännön esimerkkiopetustilanteen kautta, perehtyvät moniaistiseen oppimiseen. Tavoitteena on, että jokaiselle syntyy oivallus moniaistisesta työskentelystä. Kahden päivän työpajassa työskennellään yksin ja pienryhmissä. Oivallustyöpajassa etsitään moniaistisia ratkaisumalleja perusopetuksen oppisisältöjen toteuttamiseen käytännön tekemisen kautta. Erityisen tärkeää on siis oman kokemuksen saaminen ja kuten opiskelijoidenkin kanssa, löytää oma erityisosaamisalue, jota käyttää omassa moniaistisessa opetuksessa.
bg image

työskentely lista

Aistikylpytyöskentely sisältää

 • Rentoutumis- ja tutustumisharjoituksia, joissa otetaan aistit ja eri taiteen lajit mukaan.
 • Keskusteluja, joiden kautta löydetään yhdessä opiskelijoiden kanssa teemat ennalta suunniteltuun opetussisältöön.
 • Tutustumista omaan kehollisuuteen, omaan itseen, ihmisen fysiologiaan ja anatomiaan sekä erilaisiin tapoihin aistia.
 • Liikettä, musiikkia, värejä, hajuja, makuja, kosketusta, tarinoita, improvisaatiota…
 • Mahdollisuuksien mukaan myös luonnossa liikkumista ja luonnonilmiöiden havainnointia.
 • bg image

  kylpyinfo


  Aistikylpy toimii

   

  42 tunnin työpajana

  • Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetusohjelmassa
  • Toimintakeskusten päiväohjelmassa
  • Opettajien ja ohjaajien pedagogiikan tukena

   

  Pitkäkestoisena opetuksena

  • Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kussimuotoisena opetuksena

  bg image

  Taustaa

  Aistikylvyn taustaa

  Pirkanmaalla, Pälkäneen kunnassa sijaitseva ammatillinen erityisoppilaitos Aitoon koulutuskeskus ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuella vuosina 2012–2014 toiminut Vapaa kulttuurituotantopaja Paku kutsuivat vuonna 2012 Aistikylpytyöpajan ja -esitysten sisällön suunnittelijaksi ja toteuttajaksi tanssitaiteilija Päivi Järvisen Pitskun Kulttuurikirkosta Helsingistä. Hänen työparinaan toimi Paku-työryhmän jäsen, biologi Outi Nummi.

  Alunperin ajatuksena oli luoda moniaistinen työpaja, jonka pääteemana olisi Aitoon koulutuskeskuksen opiskelijoiden esiintymiskoulutus. Viisipäiväisen työskentelyn myötä selvisi että eri aistien, liikkeen, musiikin, värien, muistojen, jne. yhdistäminen on mitä mainioin lähtökohta minkä tahansa oppisisällön opettamiseen. Näiden lisäksi työpajoissa tutustuttiin myös aistien ja koko ihmiskehon fysiologiaan sekä erilaisiin tapoihin aistia. Aistikylpy-työpajoja järjestettiin Aitoossa 2013–2014 kahdelle opiskelijaryhmälle, jotka esiintyivät paitsi oman koulunsa henkilökunnalle myös muun muassa Pälkäneen kunnan työntekijöille. Jälkimmäinen opiskelijaryhmä esiintyi lisäksi Pitskun Kulttuurikirkossa Helsingissä kahteen otteeseen syksyllä 2014.

  Tiimi

  Työryhmä

   

  Outi Nummi

  Outi Nummi

  Biologi, avustava ohjaaja

  Leena Häkkinen

  Leena Häkkinen

  Dokumenttiohjaaja, haastattelut, äänitys

  Veikko Anttila

  Veikko Anttila

  Graafinen suunnittelija, valokuvaus, video, nettisivut

  Kinestasis Oy

  Yhteistyötahoja

  bg image

  Juuri nyt

  Aistikylpy juuri nyt

  Tällä hetkellä tutkimme Aistikylvyn mahdollisuuksia pedagogisena metodina. Tutkimusta teemme Pitskun Kulttuurikirkon tuella käytännön tutkivan työskentelyn, äänitys- ja kuvausdokumentoinnin sekä haastatteluiden avulla.
  bg image

  Ota yhteyttä

  Haluatko mukaan kehittämään Aistikylpymetodia?

  Tarvitsemme tutkijaa, taloudellista tukea ja kommentoivia kanssakokijoita.
  Ota yhteyttä posti@aistikylpy.fi tai oheisella lomakkeella.

  Nimesi*

  Sähköpostiosoitteesi*

  Viestisi meille